GENEL KÜLTÜR

GENEL KÜLTÜR

shadow

Hubyar

Elimizde bulunan belgelere göre türbenin bulunduğu merkez ilk kez 1540lı yıllarda hubyar ın kendisi tarafından kuruldu. 1554 tarihli belgede burasının hubyar derviş tarafından baltası ile açılarak tasarruf edildiği ve zaviye kurduğu bildirilmektedir.


Hubyarda Görgü Cemi

HUBYARLILARIN TÖRENLERİ Alevilikte gönüller tarikatı görüm sorum cemi. Yıl görgüsü pir sorgusu, kurban cemi, yol kurbanı, adak kurbanı bayram kurbanı, gücü yetene aşure kurbanı, Hızır kurbanı hali vakti yerinde olan muhipler bu kurbanı keserler.
shadow

Yöresel Kıyafetler

Yöremizde özelikle köyde bulunan kadınlarımızın, bacılarımızın üç beş diye adlandırdıkları kıyafete denir. Bu kıyafetin diğer bir özeliği ise her yörenin kendine özgü motifleri vardır.